Edico-rekisteriseloste tietosuojasta

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä


Edicto Oy
Yhteystiedot:
Patamäenkatu 7
33900 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Antero Hälikkä
0405806018
antero.halikka@edicto.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava

NPE Kulconsult Oy / Jari Welling
jari.welling@npe.fi

2. Rekisteröidyt


Rekisterissä ovat asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluistamme kertominen
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot

  • nimi
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen antero.halikka@edicto.fi

Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Edicto Oy:n ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto


Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät


Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Lokitiedot


Kun käytätä palveluamme tallennamme tietoa, jonka selaimesi lähettää. Tämä data sisältää tietoa kuten lähetetty pyyntö, lähettäjän IP-osoite ja käytetty selaintyyppi. Käytämme lokin tietoja käytön seurantaan ja palvelun tekniseen ylläpitoon.

13. Evästeet


Edico käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita kuten ”sessionStorage”. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän web-selaimen muistiin. Evästeillä on elinikä ja web-selain automaattisesti poistaa evästeet, kun evästeen elinikä päättyy.  Edico käyttää omia ja kolmannen osapuolen evästeitä toimintojen toteuttamiseen,  suojautuakseen roskapostilta ja tarjotakseen maksutoiminnon. Evästeet aktivoidaan automaattisesti, koska verkkopalvelu tarvitsee niitä toimiakseen oikein. Käyttäjä voi poistaa selaimeen tallennetut evästeet web-selaimen omalla toiminnolla. Evästeiden poistamistoimintoon pääsee  ’Ctrl+vaihto+Del’ -näppäimistöoikotien avulla ainakin Chrome, Edge, IE, Firefox ja Opera -selaimilla.  – Edicon toiminnalle välttämätön eväste on connect.sid, joka vanhenee istuntokansion sulkemisella. Käyttäjä voi estää evästeiden käytän selaimen asetuksista, mutta tällöin palvelu ei toimi niiltä osin kun evästeitä tarvitaan.

– Luottokorttimaksaminen Stripe-checkout-menetelmällä edellyttää useita evästeitä, joiden vanhenemisajat vaihtelevat 30 min useisiin vuosiin. Lisätietoa niistä saa osoitteesta  https://stripe.com/fi/privacy.

– Välttämätön eväste  Googlen reCHAPTA, ”En ole robotti” -toimintolle. Google saattaa yhdistellä evästeen avulla käyttötietoja tunnistettuun henkilöön. Lisätietoa löydät osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi

– Edico Lite:ssä käytetty ’Kirjaudu Facebook-tunnuksella’ -toiminto käyttää Facebookin omia evästeitä Edico Lite:en sisäänkirjautumisessa. Evästeiden vanhenemisajat on 16 tunnista 1,5 vuoteen. Lisätietoa löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/policies/cookies/