Edicon mahdollisuudet ovat lähes rajattomat

Edicon käyttömahdollisuuksia on useilla eri toimialoilla. Käytännössä aina, kun käsitellään luottamuksellisia dokumentteja, kerätään tietoa tai jaetaan tiedostoja, Edicolla on paikkansa. Alla on muutamia esimerkkejä, joissa Edicon etäyhteys osoittaa arvonsa!

Luottamuksellisten tietojen käsittely

Toimialoilla, joissa käsitellään paljon luottamuksellisia dokumentteja, tietojen ja tiedostojen turvallinen siirto ovat avainasemassa. Esimerkiksi terveydenhuollossa, patentti-, tili- ja kielitoimistoissa tai asianajajien toiminnassa turvallinen luottamuksellisten tietojen käsittely on päivittäistä. Joissain tapauksissa myös asiakkailta voidaan tarvita luottamuksellisia tietoja, joiden lähettäminen sähköpostilla ei ole aina se houkuttelevin vaihtoehto. Edicon välityksellä tiedot voidaan jakaa kullekin asiakkaalle perustetussa istunnossa, ja vastavuoroisesti tarvittavat dokumentit voidaan toimittaa myös asiakkaan toimesta samaan paikkaan.

Myynnin työkalu

Erityisesti puhelinmyynnissä eteen voi tulla tilanteita, joissa kirjallisen tarjouksen tai tuotekatalogin esittäminen jo puhelun aikana voi johtaa nopeammin tehtyyn kauppaan. Edicon etäyhteyden avulla asiakkaalle voidaan jo puhelun aikana toimittaa linkki, johon liittymällä hän pääsee tarjoukseen kiinni heti. Voit jättää myös päivitetyn tarjouksen hetimmiten. Etenkin yrityskaupassa luottamuksellinen tarjouksen esittäminen on olennaista ja tähän Edico tarjoaa erinomaisen ratkaisun. 

Materiaalien kerääminen

Luovien alojen kohdalla yleinen ongelma on, että asiakkaan toimittamat materiaalit ovat liian isoja sähköpostilla lähetettäväksi. Useimmiten käyttöön otetaan pilvipalvelut, jotka edellyttävät käyttäjän rekisteröitymistä. Jos palvelu on asiakkaallesi entuudestaan vieras, ylimääräinen askel ja rekisteröityminen voi viivästyttää prosessia tai jopa haitata luottamusta projektia kohtaan. Edicoon liittyäkseen asiakkaasi tarvitsee vain osoitteen istuntoon ja salasanan. Ei erillistä ohjelmaa, ei erillistä rekisteröintiä palveluun – vain suoraa tiedonsiirtoa.